เบอร์เนอร์เวนจูรี่

เบอร์เนอร์เวนจูรี่
 • Gas Burner: เบอร์เนอร์เวนจูรี่
 • Input pressure:0.1~1.6kg/cm^2 (2~25PSI)
 • Hole Nozzle: 0.7mm
 • output capacity:10000~15000kcal/hour(12~18kw/h)
 • Circumstanes temperature : max temp up 1320'C
 • Origin: Abb Furnace
 • Applications:fire for Shuttle kiln or ceramic kiln
 • เบอร์เนอร์เวนจูรี่ (1)
 • Ventury burner Fire Type
 • เบอร์เนอร์เวนจูรี่ (2)
 • เบอร์เนอร์เวนจูรี่ (3)
 • เบอร์เนอร์เวนจูรี่ (4)
 • เบอร์เนอร์เวนจูรี่ (5)
 • เบอร์เนอร์เวนจูรี่ (6)
 • เบอร์เนอร์เวนจูรี่ (7)
 • เบอร์เนอร์เวนจูรี่ (8)

Related Links:

 1. Flame Rod GJ-1602

  Gj 1602 Flame Rod Stainless steel

 2. gj-1203-ignition-rod

  Gj 1203 Ignition Rod

 3. กล่องสปาร์คแก๊ส,กล่องจุดแก๊สอัตโนมัติ,ชุดสปาร์คแก๊ส302c

  กล่องสปาร์คแก๊ส,กล่องจุดแก๊สอัตโนมัติ,ชุดสปาร์คแก๊สGJ-302C

 4. ignition unit gj502c

  ใช้ในร้านอาหาร, โรงแรม,เตาแก๊ส,เตาฟGJ-502

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems