แผ่นซิลิก้อน | sic plate

Share |
Made in TaiwanMade in Taiwan
แผ่นทนไฟ SIC ขนาด plate(standard unit: mm) sic plate
made in taiwan
400x350x10
400x350x15
400x400x10
400x400x12
400x400x15
450x400x10
450x400x12
450x400x15
500x400x10
500x400x12
540x450x10
540x450x15
540x450x15
500x500x15
600x500x16

sic-plateHKR PRODUCT

400x350มม มีความหนา 3ขนาดคือ10,12และ15 มม.

400x400มม. มีความหนา3ขนาดคือ10 ,12และ15มม.

450x450มม.มีความหนา3ขนาดคือ10,12และ15 มม.

500x600มม.มีความหนา2ขนาดคือ15 และ20มม.

550x600มม.มีความหนา2ขนาดคือ15 และ20มม.

 

SiC Refractory NSR

             ??Nomenclature NSR
Properties FR-90 FR-85 SB-A SD-D SB-C
% SiC 89.8 89.5 88 86.5 88.3
Chemical SiO2 8.9 8.5 9 9.5 9.8
Composition Al2O3 0.5 0.7 1.8 1.8 0.5
Fe2O3 0.3 0.6 0.8 1.2 0.6
Apparent Porosity 7.5 11.2 13.5 15 9.6
Bulk Density 2.75 2.68 2.65 2.6 2.7
Cold Crushing Strength 1,500 1,300 1,200 1,100 1,600
Transverse Strength 450 350 300 270 480
Thermal Expansion at 1000℃ 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
Heat Conductivity at 1000℃ 14 14 13.5 13.5 14
Refractoriness Under Load 1,700℃ ≧1,700℃ ≧1,700℃ ≧1,700℃ ≧1,700℃
* Various annealing kiln furnace, slabs plates, supports post, seggers.
Application *Thermal radiation plate, tub (pipe)
*Magnetic material smelting furnace, furnace chamber plate, pusher plates.
*Steel anneal furnace, trial brick, flannel coating furnace.
*Al melting furnace, arc melting furnace, non fero metal melting furnace linear.
*Acid liquid recovery tank, linear, filtering material.
*Incinerator linear refractory.  

sic plate