เซรามิคยึดไพเบอร์

Share |

ceramic fiber hanger | fiber board 1800 | gas igniter

 1. ceramic fiber hanger
  เซรามิคยึดไพเบอร์
 2. fiber hanger
  fiber hanger
 3. fiber-board-1800
  fiber board 1800'c
 4. เขี้ยวสปาร์ค
  เขี้ยวสปาร์ค
 5. สายไฟทนความร้อน
  สายไฟทนความร้อน
 6. กล่องสปาร์คสำหรับจุดไฟ
  กล่องสปาร์คสำหรับจุดไฟ
 7. igniter needle
  igniter rod
 8. high temperature thermocouple
  high temperature thermocouple
 9. fiber hanger
  fiber hanger