กระจกทนความร้อน

กระจกทนความร้อน รับอุณหภุมสูงถึง 1210 องศา
 • Product name :กระจกทนความร้อน รับอุณหภุมสูงถึง 1210 องศา
 • Standard Thickness: 2.5mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10,12,15,20,25mm
 • Color: Brown,blue
 • Origin : Made in TaiWan, Japan Material
 • Brand: SiQang
 • กระจกทนความร้อน(1)
 • กระจกทนความร้อน
 • กระจกทนความร้อน
 • กระจกทนความร้อน
 • กระจกทนความร้อน
 • กระจกทนความร้อน
 • กระจกทนความร้อน
 • กระจกทนความร้อน
 • กระจกทนความร้อน
 • กระจกทนความร้อน
 • กระจกทนความร้อน
 • กระจกทนความร้อน
 • กระจกทนความร้อน
 • กระจกทนความร้อน
 • กระจกทนความร้อน
 • กระจกทนความร้อน
 • กระจกทนความร้อน

Related Links:

 1. High Temperature Glass 1200'C

  Origin: Taiwan,Japan Materail

  High Temperature Glass max 1210'C

 2. High Temperature Glass 1200'C

  Origin: Taiwan,Japan Materail

  High Temperature Glass max 1210'C

 3. High Temperature Glass 1200'C

  Origin: Taiwan,Japan Materail

  High Temperature Glass max 1210'C

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems